11 Προγράμματα προπόνησης 5,10km , Ημιμαραθωνίου και Ορεινού τρεξίματος από το Running CoachΤρέξε 1ος στο Digital Marketing με την iArk Digital Agency

Την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου, ανοίγουν οι εγγραφές για τον 6ο Olympus Mythical Trail (ΟΜΤ). Θα διατεθούν 200 (διακόσιες) θέσεις συμμετοχής κατ’ ανώτατο, για  Έλληνες και ξένους αθλητές. Τα κριτήρια συμμετοχής παραμένουν ίδια με εκείνα του 2016, όπως ίδια παραμένουν και όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του αγώνα (διαδρομή, χρονικά όρια, εκκίνηση, τερματισμός, σταθμοί κλπ). Υπενθυμίζεται ότι η 6η διοργάνωση του ΟΜΤ θα πραγματοποιηθεί το διήμερο Παρασκευή 30/6/2017 – Σάββατο 1/7/2017. Πιο κάτω, παρουσιάζονται αναλυτικά οι λεπτομέρειες των εγγραφών:

 

Άνοιγμα διαδικασίας εγγραφών, ταυτόχρονα για Έλληνες και ξένους αθλητές, στις 21:00 ώρα Ελλάδος (9:00 το βράδυ) της Τετάρτης 15 Φεβρουαρίου 2017 μέσω της ιστοσελίδας της διοργάνωσης, στη διεύθυνση www.omt100.com

Κλείσιμο της διαδικασίας, με τη συμπλήρωση των 200 αιτήσεων άμεσα ή σε αντίθετη περίπτωση ένα μήνα αργότερα, στις 15 Μαρτίου (μεσάνυχτα προς 16/3), με όσες αιτήσεις θα έχουν υποβληθεί μέχρι τότε.

Σύνολο διαθέσιμων θέσεων συμμετοχής, οι διακόσιες (200), για άνδρες και γυναίκες, ηλικίας από 20 μέχρι και 79 ετών, κατόχους του προβλεπόμενου κριτηρίου συμμετοχής. Από το σύνολο των 200 θέσεων, οι 150 θα διατεθούν σε Έλληνες αθλητές και οι 50 σε ξένους. Η διοργάνωση έχει αυτοδεσμευτεί εξαρχής και ασχέτως ζήτησης, να διατηρήσει περιορισμένο τον αριθμό των αθλητών που θα συμμετέχουν στον ΟΜΤ, για λόγους περιβαλλοντικής υπευθυνότητας πρωτίστως, γεγονός που θα συμβάλει και στην οργανωτική αρτιότητα του αγώνα.

Σε περίπτωση αδιάθετων θέσεων οποιασδήποτε από τις δύο πιο πάνω κατηγορίες, οι εναπομείνασες θα διατεθούν ως εξής: α) αδιάθετες Ελλήνων αθλητών άμεσα, από τη στιγμή που θα έχουν συμπληρωθεί εκείνες των ξένων, β) αδιάθετες ξένων αθλητών μετά τη συμπλήρωση ενός μήνα από το άνοιγμα (16 Μαρτίου).

Ο νικητής αγώνα, όπως και η νικήτρια γυναίκα της προηγούμενης χρονιάς, συμμετέχουν τιμής ένεκεν.

Δεν δίνεται η δυνατότητα ομαδικών εγγραφών! Κάθε αίτηση επιτρέπει εγγραφή ενός και μόνο αθλητή. Επίσης, δεν δίνεται δυνατότητα προκράτησης θέσεων συμμετοχής.

Η διοργάνωση επιφυλάσσεται να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση συμμετοχής, ασχέτως αν αυτή πληροί τα κριτήρια συμμετοχής, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να εξηγήσει τους λόγους. Σε περίπτωση τέτοιας απόρριψης ωστόσο, η διοργάνωση επιστρέφει στο ακέραιο το ποσό που καταβλήθηκε από τον ενδιαφερόμενο.

Αιτήσεις με ψευδή (παραποιημένα) στοιχεία αναφορικά με το κριτήριο συμμετοχής, με σκοπό τη λάθρα συμμετοχή, απορρίπτονται μετά τον σχετικό έλεγχο που πραγματοποιείται για όλες τις αιτήσεις και επιστρέφεται το ήμισυ μόνο του ποσού συμμετοχής στον αιτούντα, ως ποινή.

Δεν θα υπάρξουν επιλαχόντες στη διαδικασία εγγραφών, προκειμένου να καλυφθούν τυχόν κενά που θα προκύψουν από ακυρώσεις ή απορρίψεις. Αντ’ αυτού, η διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα επιλογής επιπλέον 10 αθλητών (overbooking) της επιλογής της, στη διάρκεια του διαστήματος που μεσολαβεί από το άνοιγμα των εγγραφών και μέχρι τη διεξαγωγή του αγώνα (συμπεριλαμβανόμενων των νικητών της προηγούμενης χρονιάς).

Η προτεραιότητα επιλογής των αθλητών που θα συμμετάσχουν είναι απόλυτα χρονική, με βάση την ημέρα και την ακριβή ώρα λήψης της αίτησης! Ο ενδιαφερόμενος που κατέχει το κριτήριο των 400 πόντων κατ’ ελάχιστον, αποκτά άμεσα το δικαίωμα συμμετοχής, εφόσον η διαδικασία παραμένει ανοικτή και η αίτησή του έχει ληφθεί συστημικά πλήρης (με την πληρωμή τακτοιποιημένη) από τη διοργάνωση.

Κριτήριο συμμετοχής των Ελλήνων (κατοίκων Ελλάδας ασχέτως εθνικότητας) αθλητών, αποτελεί η κατοχή 400 τουλάχιστον πόντων από αγώνες ορεινού τρεξίματος στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, κατά την ημερολογιακή τριετία (2014-2016), όπως επίσης και στο διάστημα από 01/01/2017 έως και 15/02/2017. Ο αριθμός 400+ προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών που δίνουν αγώνες-κριτήρια (μέχρι 6 το ανώτερο), με την προϋπόθεση ότι ένας τουλάχιστον αγώνας από τους δηλούμενους θα πρέπει να έχει από μόνος του βαθμολογική αξία 150 ή περισσότερο. Σημειώνεται ότι από το 2018, το ελάχιστο όριο πόντων για συμμετοχή, θα ανέλθει στους 500. Περισσότερες λεπτομέρειες για το σύστημα συμμετοχής στον ΟΜΤ δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του αγώνα.

Ο νέος αγώνας της διοργάνωσης με την ονομασία «Ρογκάς», που θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στις 29.01.2017 θα προσμετρηθεί στους αγώνες-κριτήρια του ΟΜΤ παρά το γεγονός ότι έχει βαθμολογική αξία μικρότερη του ορίου των 50 πόντων (43), ώστε να αποτελεί κριτήριο. Το χρονικό όριο ισχύος του «Ρογκά» ως κριτηρίου, θα είναι το 150% της επίδοσης του νικητή του αγώνα.

Κριτήριο συμμετοχής για τους ξένους αθλητές (κατοίκους εξωτερικού) αποτελεί ο ένας αγώνας 80Κ (50Μ) που να έχει πραγματοποιηθεί στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα (τελευταία 3ετία). Από το 2018 και το κριτήριο συμμετοχής ξένων αθλητών θα τροποποιηθεί προς το αυστηρότερο!

Αιτήσεις ξένων αθλητών που παρουσιάζουν υποψίες «ελληνικότητας» (ονοματεπώνυμο, διπλή υπηκοότητα, προσωρινή κατοικία στο εξωτερικό, ελληνικοί αγώνες-κριτήρια κλπ) ή παρουσιάζονται να έχουν διαρκή παρουσία μόνο σε ελληνικούς αγώνες, θα ελέγχονται πολύ αυστηρά πριν εγκριθούν, ώστε να καθίσταται σαφές ότι είναι όντως μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού! Ως προς αυτό, ενδέχεται να ζητηθούν κατά περίπτωση επιπλέον στοιχεία ταυτοποίησης από τους ενδιαφερόμενους.

Το κόστος συμμετοχής καθορίζεται στα 110 ευρώ, πληρωτέα ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, με καταβολή μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας. Σημειώνεται ότι δεν είναι απαραίτητο να ταυτίζονται τα ονόματα αθλητή και κατόχου κάρτας, επιτρέποντας έτσι τη χρήση κάρτας τρίτων προσώπων για μία ή και περισσότερες πληρωμές.

Τυχόν συμπληρώσεις στους κανονισμούς εγγραφής στον ΟΜΤ θα δημοσιευτούν εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση πριν τις 31.12.2016

Από την Οργανωτική Ομάδα