11 Προγράμματα προπόνησης 5,10km , Ημιμαραθωνίου και Ορεινού τρεξίματος από το Running CoachΤρέξε 1ος στο Digital Marketing με την iArk Digital Agency

Όροι Συμμετοχής Αγώνα ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ 2016

1. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα εγγραφής στο ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ έχουν έμπειροι, υγιείς και καλά εκπαιδευμένοι δρομείς οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 18 ετών. Οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν πλήρη και προσωπική ευθύνη για την κατάσταση της υγείας τους.

Κάθε συμμετέχων θα πρέπει προηγουμένως να έχει εγγραφεί και να έχει την επίσημη αποδοχή του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ (Δ.Σ.Σ).

Οδηγίες αλλά και νομικά δεσμευτικές δηλώσεις μπορούν να δοθούν στους συμμετέχοντες μόνο από τον διοργανωτή Διεθνή Σύνδεσμο ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του. Αν οι οδηγίες δεν τηρούνται από κάποιους συμμετέχοντες ή υποστηρικτές τους και αυτό διαταράσσει την ομαλή εξέλιξη του αγώνα ή θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των άλλων συμμετεχόντων, ο διοργανωτής έχει το δικαίωμα να αποκλείσει τους εν λόγω συμμετέχοντες. Η τήρηση των κανόνων, υποδείξεων και οδηγιών που περιέχονται στην παρούσα πρόσκληση, συνιστούν άμεση συμβατική υποχρέωση του συμμετέχοντα αθλητή.

2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΟΡΙΑ) ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

Δικαίωμα εγγραφής στον αγώνα ΄΄ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ 2016΄΄ έχουν οι δρομείς/αθλητές που πληρούν μια τουλάχιστον από τις παρακάτω προυποθέσεις (ΟΡΙΑ):

ΑΓΩΝΕΣ ΔΙΕΘΝΩΣ

α) Έχουν τερματίσει αγώνα 100 χλμ εντός 10:00 ωρών οι άνδρες ή 10:30 ωρών οι γυναίκες.

(παρατήρηση: Ειδικά για το 2016 θα γίνει δεκτό το παλαιό όριο των 10:30 ωρών για αγώνα 100 χλμ για άνδρες αθλητές, οι οποίοι έκαναν αίτηση συμμετοχής στον αγώνα του 2015 και οι οποίοι δεν κληρώθηκαν και υπό την προϋπόθεση ότι η επίδοση έχει επιτευχθεί από τον Ιανουάριο του 2014 έως και τον Μάρτιο του 2015).

β) Να έχουν καλύψει απόσταση τουλάχιστον 120 χλμ οι άνδρες ή 110 χλμ οι γυναίκες σε αγώνα 12 ωρών.

γ) Να έχουν τερματίσει αγώνα 100 μιλίων εντός 22:30 ωρών οι άνδρες ή 24:00 ωρών οι γυναίκες (σημείωση: από το επόμενο έτος 2017, το όριο πρόκρισης για αγώνα 100 μιλίων αλλάζει σε 21:00 ώρες για άνδρες και 22:00 ώρες για γυναίκες).

δ) Να έχουν τερματίσει τον αγώνα Western States 100 Mile εντός 24:00 ωρών οι άνδρες ή 25:00 ωρών οι γυναίκες.

ε) Να έχουν καλύψει απόσταση τουλάχιστον 180 χλμ οι άνδρες ή 170 χλμ οι γυναίκες σε αγώνα 24 ωρών.

στ) Να έχουν τερματίσει αγώνα non-stop 200-220 χλμ εντός 29:00 ωρών οι άνδρες ή 30:00 ωρών οι γυναίκες.

ζ) Να έχουν τερματίσει τον αγώνα UltraBalaton 2015 (221 χλμ) εντός 31:00 ωρών οι άνδρες ή 32:00 ωρών οι γυναίκες (σημείωση: ο αγώνας Ultrabalaton 212 χλμ του 2014 εμπίπτει στο κριτήριο στ).

η) Να έχουν τερματίσει αγώνα non-stop μεγαλύτερο των 220 χλμ ή τον αγώνα Badwater εντός 41.00 ωρών οι άνδρες ή 43.00 ωρών οι γυναίκες.

(Σημείωση: από το επόμενο έτος 2017, το όριο πρόκρισης για αγώνα non-stop μεγαλύτερο των 220 χλμ αλλάζει σε 36:00 ώρες για άνδρες και 37:00 ώρες για γυναίκες ενώ για τον αγώνα Badwater αλλάζει σε 39:00 ώρες για άνδρες και 40:00 ώρες για γυναίκες. Επίσης από το επόμενο έτος 2017, ο αγώνας Grand Union Canal Race αποκτά ειδικό όριο το οποίο ορίζεται σε 34:00 ώρες για άνδρες και 35:00 ώρες για γυναίκες).

θ) Να έχουν τερματίσει τον αγώνα Sakura Michi 250 χλμ εντός 36 ωρών

ι) Να έχουν τερματίσει τον αγώνα Yamaguchi 100 Hagi-O-Kan Maranic 250 km εντός 42:00 ωρών οι άνδρες και 43:00 ωρών οι γυναίκες.

κ) Να έχουν καλύψει απόσταση τουλάχιστον 280 χλμ οι άνδρες ή 260 χλμ οι γυναίκες σε αγώνα 48 ωρών.

ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

α) Να έχουν τερματίσει αγώνα ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ εντός 36:00 ωρών.

β) Να έχουν φθάσει κατά τη διάρκεια αγώνα ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ στο Σ/Ε 52 (Νεστάνη) εντός 24:30 ωρών χωρίς να έχουν τελικά τερματίσει τον αγώνα.

γ) Να έχουν τερματίσει τον ΟΛΥΜΠΙΟ δρόμο Αρχ.Νεμέα-Ολυμπία εντός 28:00 ωρών.

δ) Να έχουν τερματίσει τον ΕΥΧΙΔΕΙΟ ΑΘΛΟ 107,5 χλμ εντός 12:30 ωρών οι άνδρες ή 13:00 ωρών οι γυναίκες.

ε) Να έχουν τερματίσει τον ΕΥΧΙΔΕΙΟ ΥΠΕΡΑΘΛΟ 215 χλμ εντός 32:00 ώρες οι άνδρες ή 33:00 ώρες οι γυναίκες.

στ) Να έχουν τερματίσει τον αγώνα ROUT RODOPI ADVENDURUN 100m εντός 33:00 ωρών οι άνδρες ή 34:30 ωρών οι γυναίκες

(σημείωση: από το επόμενο έτος 2017, το όριο πρόκρισης για τον αγώνα ROUT ορίζεται σε 32 ώρες οι άνδρες και 33:00 ώρες οι γυναίκες).

ζ) Να έχουν τερματίσει τον ΔΟΛΙΧΟ 255 χλμ εντός 42:00 ώρες οι άνδρες και 43:00 ώρες οι γυναίκες.

Οι αθλητές θα πρέπει να έχουν πετύχει τα παραπάνω ΟΡΙΑ εντός των ετών 2014/2015/2016.

3. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Για να γίνει αποδεκτή η ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ από τον Δ.Σ.Σ. θα πρέπει, τα ΄΄όρια΄΄ της προηγουμενης παραγράφου να έχουν πραγματοποιηθεί σε ΕΠΙΣΗΜΟ non-stop αγώνα, τα αποτελέσματα του οποίου να έχουν δημοσιευθεί διαδικτυακά είτε στην ιστοσελίδα του οργανωτή του αγώνα, είτε σε κάποια άλλη αθλητική ιστοσελίδα, είτε στον ιστότοπο της DUV.

ΠΡΟΣΟΧΗ :

α) Δεν γίνονται αποδεκτές μεμονωμένες βεβαιώσεις διοργανωτή ή εταιρίας μέτρησης που αφορούν ενδιάμεσες (split) επιδόσεις για έναν και μόνο αθλητή. Για να γίνει δεκτή ενδιάμεση (split) επίδοση θα πρέπει να έχει δημοσιευθεί επίσημα στο διαδίκτυο σε κατάσταση(λίστα) που περιλαμβάνει το σύνολο των αθλητών που έλαβαν μέρος στον αγώνα.

β) Για να γίνει δεκτή η επίδοση ενός αθλητού ως προυπόθεση συμμετοχής (όριο) στο Σπάρταθλον, θα πρέπει να έχει επιτευχθεί σε αγώνα όπου η κατάσταση του τερματισμού να περιλαμβάνει τουλάχιστον 5(πέντε) αθλητές.

γ) Δεν γίνονται αποδεκτές επιδόσεις άλλων αγώνων πέραν αυτών που καταγράφονται είτε γενικά είτε ονομαστικά στην παρούσα παράγραφο (ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ) έστω και αν αυτές οι επιδόσεις είναι δυσκολότερο να επιτευχθούν μέσω συγκριτικών υπολογισμών.

4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων Συμμετοχής θα ξεκινήσει την 15η Ιανουαρίου και θα λήξει την 20η Φεβρουαρίου 2016.

ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ.

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

Ο αθλητής θα συμπληρώνει την ηλεκτρονική ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ όπου θα περιλαμβάνεται και Σύνδεσμος (link) προς την ιστοσελίδα(site) όπου έχει δημοσιευθεί η επίδοσή του ή προς τη σελίδα δεδομένων της DUV όπου αναφέρεται η επίδοσή του.

Μετά το κλείσιμο της περιόδου υποβολής των αιτήσεων και ύστερα από τον έλεγχο των παραστατικών, εφ΄όσον το ΣΥΝΟΛΟ των αθλητών που έχουν επιτύχει ΟΡΙΑ δεν υπερβαίνει τους 390, τότε γίνονται όλοι ΔΕΚΤΟΙ. Αν το σύνολο υπερβαίνει τους 390, τότε :

α) Οι αθλητές-αθλήτριες που έχουν επίδοση κατά τουλάχιστον 20% καλύτερη σε ένα από τα ΟΡΙΑ της παραπάνω παραγράφου 2 (π.χ. να έχουν επιτύχει χρόνο καλύτερο των 22.24 ωρών στον Ολύμπιο δρόμο ή να έχουν καλύψει σε αγώνα 24.00 ωρών τουλάχιστον 216 χλμ οι άνδρες ή 204 χλμ οι γυναίκες), θα γίνονται ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΔΕΚΤΟΙ.

Σύμφωνα με τους περιορισμούς της παραγράφου 12 (ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ), αν ο αριθμός των αθλητών μιας χώρας που γίνονται αυτόματα δεκτοί υπερβαίνει τους 25, θα διενεργηθεί μεταξύ τους ειδική κλήρωση. Από αυτή την κλήρωση θα επιλεγούν οι πρώτοι 25, οι δε υπόλοιποι θα τεθούν επί κεφαλής της ΛΙΣΤΑΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ κατά τη σειρά της κληρώσεώς τους, ώστε να αντικαταστήσουν αθλητές της ίδιας χώρας σε περίπτωση που κάποιοι από αυτούς δηλώσουν ότι αποχωρούν από τον αγώνα.

β) Αθλητές που έχουν ήδη επιτύχει κατά το παρελθόν τουλάχιστον 10 τερματισμούς σε αγώνες Σπάρταθλου (βετεράνοι) θα γίνονται επίσης ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΔΕΚΤΟΙ (υπό την προυπόθεση βέβαια ότι έχουν επιτύχει κάποιο από τα προαπαιτούμενα όρια κατά τα έτη 2014, 2015, 2016).

γ) Εφ΄όσον κάποια χώρα εκπροσωπείται από ένα μόνον αθλητή, αυτός μπορεί, κατά την κρίση του ΔΣ του ΄΄ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ΄΄, να γίνει αυτόματα δεκτός χωρίς να ενταχθεί στη διαδικασία της κληρώσεως και υπό την προυπόθεση ότι έχει επιτύχει κάποιο ΟΡΙΟ συμμετοχής.

δ) Οι υπόλοιποι αθλητές θα μπουν σε κλήρωση, ώστε να καλυφθεί ο αριθμός των 390. Αθλητές που το 2015 υπέβαλαν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ αλλά δεν κληρώθηκαν να συμμετάσχουν και παρέμειναν μέχρι τέλους στη Λίστα Αναμονής, θα μπουν φέτος στην κληρωτίδα με διπλό κλήρο.

Η κλήρωση θα γίνει σε ειδική γι αυτό ΑΝΟΙΚΤΗ συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΄΄ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ΄΄ που θα λάβει χώρα στα γραφεία του Συνδέσμου(οδός Κόδρου 7) εντός του Μαρτίου 2016 σε μέρα και ώρα που θα ανακοινωθούν στην Ιστοσελίδα του Συνδέσμου. Οσοι δεν συμπεριληφθούν στην ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, μπαίνουν σε ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ κατά τη σειρά που θα κληρωθούν.

Αθλητές που ΔΕΝ ΚΛΗΡΩΘΟΥΝ να συμμετάσχουν στον αγώνα του 2016, την επόμενη χρονιά 2017 θα μπουν στην κληρωτίδα με ΔΙΠΛΟ κλήρο, ενώ αν δεν κληρώθηκαν ούτε το 2015 ούτε το 2016, θα μπουν στην κληρωτίδα με τετραπλό κλήρο.

Αθλητές που θα κληρωθούν αλλά δεν θα λάβουν μέρος στον αγώνα για δικούς τους λόγους, δεν θα δικαιούνται του διπλού ή τετραπλού κλήρου αντίστοιχα.

Αθλητές που συμπλήρωσαν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ αλλά δεν περιλαμβάνονται ούτε στη ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ούτε στη ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ, σημαίνει ότι δεν έχουν γίνει δεκτοί στον αγώνα.

ε) Το Δ.Σ. του ΄΄ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ΄΄ διατηρεί το δικαίωμα να εντάξει στον αγώνα ΕΚΤΟΣ της παραπάνω διαδικασίας έναν περιορισμένο αριθμό αθλητών υπό την προυπόθεση φυσικά ότι έχουν επιτύχει κάποιο όριο συμμετοχής.

Οσοι αθλητές γίνουν δεκτοί θα λάβουν ηλεκτρονικά ειδοποίηση αποδοχής που θα συνοδεύεται από την ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (Entry Form). Η καταβολή των χρημάτων για το παράβολο συμμετοχής στο ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ καθώς και η αποστολή της συμπληρωμένης ΦΟΡΜΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (ηλεκτρονική αποστολή) μαζί με πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου, θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι τις 15 Μαίου 2016.

Οταν το παράβολο συμμετοχής μαζί με την ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (Entry Form) και τα λοιπά δικαιολογητικά παραλαμβάνονται από το ΄΄ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ΄΄, το όνομα του αθλητού και ο Αριθμός Αγώνα του θα αναρτώνται στην επίσημη Ιστοσελίδα του Συνδέσμου (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-Συμμετέχοντες). Η ανάρτηση αυτή οριστικοποιεί και την συμμετοχή του αθλητή στον αγώνα.

Οσοι εκ των αθλητών ΔΕΝ εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους μέχρι τη 15η Μαίου 2016 (ή όποια άλλη ημερομηνία τους υποδειχθεί) θεωρούνται αυτομάτως εκτός αγώνα και οι θέσεις τους θα καλύπτονται κατά σειρά προτεραιότητας από αθλητές της ΛΙΣΤΑΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ.

6. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το Παράβολο συμμετοχής των Ελλήνων αθλητών που ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΜΟΝΙΜΩΣ στην Ελλάδα είναι 220€ πληρωτέο στον Διεθνή Σύνδεσμο ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ, με κατάθεση στο λογ/σμό της ALPHA BANK : IBAN : GR56 0140 1200 1200 0200 2010 931.( Η αναπροσαρμογή του ποσού του παραβόλου συμμετοχής οφείλεται αποκλειστικά και μόνον στην αύξηση του ΦΠΑ που βαρύνει όλα τα έξοδα του αγώνα).

Το Παράβολο περιλαμβάνει: Το δικαίωμα συμμετοχής, διατροφή στη διάρκεια του αγώνα και μετακινήσεις όπου και όταν χρειασθεί και δωρεάν συμμετοχή του αθλητή στη δεξίωση της τελετής απονομής μεταλλίων.

Σημειώνεται ότι ο Δ.Σ. ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ παρέχει ως προσφορά στους συμμετέχοντες αθλητές την διαμονή τους σε ξενοδοχείο επιλογής του Δ.Σ.Σ., με πλήρη διατροφή για μία ή δύο διανυκτερεύσεις στην Σπάρτη.

Το κόστος συμμετοχής των Συνοδών, ανάλογα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ανέρχεται σε :

α) 60 ευρώ για το πακέτο ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ που επιτρέπει απλώς την συμμετοχή του συνοδού στον αγώνα.

β) 160 ευρώ για το πακέτο ΒΑΣΙΚΟ που περιλαμβάνει και μία ή δύο διανυκτερεύσεις (30/9, 1/10) στη Σπάρτη με πλήρη διατροφή.

7. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο διοργανωτής δεν είναι υπεύθυνος για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας του συμμετέχοντα αθλητή κατά την διάρκεια του αγώνα. Εναπόκειται στον συμμετέχοντα να βεβαιωθεί ότι αυτός /αυτή είναι σε καλή υγεία.

Ο συμμετέχων πρέπει να αναλάβει την ευθύνη του δικού του εξοπλισμού σύμφωνα με τους κανονισμούς. Ο διοργανωτής δεν ευθύνεται για την απώλεια σε τιμαλφή, ρούχα ή εξοπλισμό.

Ο διοργανωτής αποποιείται κάθε ευθύνης για ζημιές που μπορεί να προκύψουν, επειδή ένας συμμετέχων εμποδίζεται από νομικούς κανονισμούς και / ή κυβερνητικές διαταγές, να συμμετάσχει στην εκδήλωση.

Συνιστάται στους συμμετέχοντες να έχουν ασφάλιση με κάλυψη η οποία να περιλαμβάνει την επιστροφή του αθλητή σε περίπτωση ασθένειάς του στο τόπο διαμονής του.

8. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ

Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι τα προσωπικά δεδομένα τους μπορούν να παρέχονται σε τρίτους για τους σκοπούς της Χρονομέτρησης, σύνταξης καταλόγου Αποτελεσμάτων, καθώς και τη δημοσίευση αυτών στο διαδίκτυο.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του συμμετέχοντα που προβλέπονται στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής, θα αποθηκεύονται και θα χρησιμοποιούνται για σκοπούς που συνδέονται αποκλειστικά με την διεκπεραίωση του αγώνα και μόνο, ιδίως όσον αφορά στα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη διαδικασία πληρωμής. Με την εγγραφή ο συμμετέχων συμφωνεί ότι τα δεδομένα του/της είναι αποθηκευμένα για το σκοπό αυτό.

Οι συμμετέχοντες συμφωνούν και συναινούν ότι οι φωτογραφίες, το έτος γέννησης, η θέση τερματισμού (αποτελέσματα), υλικό βίντεο και συνεντεύξεις που έγιναν σε σχέση με τον αγώνα, μπορούν να μεταδοθούν και να δημοσιευθούν σε τηλεόραση, διαδίκτυο, ραδιόφωνο, εφημερίδες, έντυπα, βιβλία και αναπαραγωγές φωτογραφιών, χωρίς καμία οικονομική απαίτηση του συμμετέχοντα.

9. ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ – ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ 2016

Σε περίπτωση ακύρωσης της εκδήλωσης ή αδυναμίας έναρξης του αγώνα για λόγους ανωτέρας βίας επί των οποίων οι διοργανωτές δεν έχουν κανέναν έλεγχο ( όπως κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες, αποκλεισμός δρόμων, κυβερνητικές απαγορεύσεις κ.λ.π ), ο συμμετέχων δεν έχει δικαίωμα να διεκδικήσει την επιστροφή του παραβόλου συμμετοχής ή αναλογική αποζημίωση για άλλες δαπάνες του, όπως έξοδα μετακίνησης ή έξοδα διαμονής.

10. ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Απαραίτητη προυπόθεση για τη συμμετοχή του αθλητή είναι η αποστολή ή προσκόμιση Ιατρικού Πιστοποιητικού πριν την έναρξη του αγώνα.Οι αθλητές που έχουν την ετήσια αθλητική βεβαίωση μπορούν να τη στείλουν μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά τους. Οσοι δεν έχουν, καλούνται να την προμηθευτούν με ημερομηνία εντός της τελευταίας τριμηνίας πριν τον αγώνα. Το Ιατρικό Πιστοποιητικό πρέπει να περιέχει βεβαίωση του Ιατρού ότι ο αθλητής είναι ικανός να λάβει μέρος στον αγώνα ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ 246 χλμ.

Αθλητής χωρίς ιατρική βεβαίωση ΔΕΝ μπορεί να συμμετάσχει στον αγώνα.

11. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής του αιτούντος, ανεξαρτήτως λόγου και αιτίας, το καταβληθέν χρηματικό ποσόν της Συμμετοχής τόσον του αθλητού όσον και των υποστηρικτών (συνοδών ) του ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ.

12.ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Με βάση τα μέχρι τώρα στατιστικά στοιχεία και λόγω του μεγάλου αριθμού ενδιαφερομένων αθλητών, ο Δ.Σ.Σ. περιορίζει τις συμμετοχές ως ακολούθως:

Ιαπωνία 60, Γερμανία 35, Ελλάδα 60.

Λοιπές χώρες : 25.

Μεμονωμένες Αιτήσεις Συμμετοχής δρομέων/αθλητών από Ιαπωνία και Γερμανία ΔΕΝ γίνονται δεκτές. Παράκληση οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα τοπικά γραφεία του Σπάρταθλου (οι διευθύνσεις αναγράφονται στο μενού ΄΄Επικοινωνία΄΄ της Ιστοσελίδας μας).

Δ.Σ. ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ